Γράφει η Αναστασία Γαλάνη
Δωρεά μισού εκατομμυρίου ευρώ έκανε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. που διαχειρίζεται τα μεταλλεία χρυσού της Χαλκιδικής στον δήμο Αριστοτέλη στην Ιερισσό. 
Η εν λόγω δωρεά έρχεται σε μια περίοδο που τα επεισόδια μεταξύ κατοίκων που διαφωνούν με την εξόρυξη χρυσού και ΜΑΤ στην Ιερισσό έχουν κοπάσει μεν αλλά οι μνήμες από τις αντιδράσεις όχι μόνο είναι νωπές αλλά δεν έχουν σταματήσει.
Να σημειωθεί ότι δήμαρχος του Αριστοτέλη είναι ο πρώην βουλευτής Χαλκιδικής με το ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Χρήστος Πάχτας, ο οποίος υπογράφει την αποδοχή των χρημάτων. Η εν λόγω απόφαση μάλιστα αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια στις 5 Νοέμβρη ενώ η απόφαση πάρθηκε στις 4 Νοέμβρη.
Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, αποφασίστηκε να γίνει αποδεκτή η δωρεά των 500.000 ευρώ από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Τα χρήματα, σύμφωνα με το πρακτικό, θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη γενικά των αναγκών του δήμου, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένες ελλείψεις που χρήζουν λύσης. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου συνεδρίασε εκτάκτως για το εν λόγω ζήτημα στις 4 Νοέμβρη ενώ το ποσό έχει ήδη εισπραχθεί στις 31 Οκτωβρίου με γραμμάτιο είσπραξης του δήμου Αριστοτέλη.
Αναλυτικά το έγγραφο αποδοχής της δωρεάς
«Ο Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, αφού το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης, πριν την συζήτηση του θέματος θα πρέπει η Ο.Ε να αποφασίσει για το έκτακτο του θέματος και αφού αποφάσισε ομόφωνα το έκτακτο του θέματος, ανέφερε ότι:    Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1η Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 
Με το με αριθμ. Δ/292/31-10-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου Αριστοτέλη εισπράχθηκε το ποσό των 500.000,00 ευρώ ως χρηματική δωρεά από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.. Προτείνεται η αποδοχή δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή για την εξυπηρέτηση γενικά των αναγκών (λειτουργικών και επενδυτικών) του Δήμου. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 και
-το με αριθμ. Δ/292/31-10-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου Αριστοτέλη 
Την αποδοχή χρηματικής δωρεάς ποσού 500.000,00 € από την Ελληνικός  Χρυσός Α.Ε. για την κάλυψη γενικά των αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη».
Δείτε ΕΔΩ την σχετική ανάρτηση στο Διαύγεια
Ελληνικός Χρυσός ή... αλλιώς Eldorado Gold
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2004 η Ελληνικός Χρυσός απέκτησε με σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα των «μεταλλείων Κασσάνδρας».
Από το Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί ως θυγατρική της καναδικής εταιρείας EldoradoGold, η οποία είναι μια εταιρεία μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιείται στο μεταλλευτικό/μεταλλουργικό κλάδο χρυσού. Η έδρα της είναι στο Βανκούβερ του Καναδά και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης με κύκλο εργασιών που ξεπερνάει το 1 δις $ ετησίως. Αυτή τη στιγμή διαθέτει πέντε ενεργά μεταλλεία και αρκετά σε αναπτυξιακό και κατασκευαστικό στάδιο σε: Κίνα, Τουρκία, Ελλάδα και Βραζιλία.
Στην Ελλάδα κατέχει το 95% της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (όπου το υπόλοιπο 5% παραμένει στην κατοχή του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ) και το 100% της Χρυσωρυχεία Θράκης.